trende

Oklüzyon

02.01.2020
820
Oklüzyon

Oklüzyon Nedir? 

Oklüzyon alt ve üst çenelerin yani maksiller ve mandibular arasıdaki temas şeklini ifade eden bir terimdir. Dişlerin temasının oluşturduğu şekil bir kişinin oklüzyonunu belirler.  Doğru bir oklüzyon, çene hareketleri sırasında dişlerin uyumlu bir şekilde temas etmesidir.

Oklüzyon sınıfları

Oklüzyon birkaç farklı şekilde görülmektedir. Oklüzyonu en temelde ideal ya da terapötik oklüzyon ve travmatik ya da patolojik oklüzyon şeklinde sınıflandırılabilir.

İdeal oklüzyon, üs birinci molar dişin mesiobukkal tüberkülü ile alt birinci moların bukkal oluğu temas ettiği durumdur.

Travmatik oklüzyon üç sınıftır. İlk sınıf birinci büyük azı ilişkisinin normal olduğu tüm düzensizlikleri kapsamaktadır. İkinci sınıf üst birinci büyük azıya oranla, alt birinci büyük azının en az yarım tüberkül genişliği kadar geri konumda olma durumudur. Üçüncü sınıf ise, alt diş dizisi üş diş dizisine oranla mesial konumda, üst birinci büyük azıya oranla alt birinci büyük azının en az yarım tüberkül genişliği miktarında ileri konumda olma durumudur.

Oklüzyon analizi nasıl yapılır?

Oklüzyonu değerlendirirken ilk bakılması gereken sentirik ilişkisi sırasında sentirik oklüzyon oluşup oluşmadığıdır. Sentirik oklüzyon alt ve üst çene dişlerinin en fazla tüberkül teması durumuna sentirik oklüzyon denir. Bu durumda sentirik oklüzyon en fazla inteküspidasyon habitüel oklüzyon eş anlamlı kavramlardır.

Dinamik oklüzyon mandibulanın maksillaya itibarla hareket halinde iken oluşan oklüzal temasları tanımlamaktadır. Mandibula kaslar tarafından hareket ettirilirken iki ana rehberliğe göre hareket eder. Posterior rehberi temporomandibular eklem oluşturur. Kondil başı aşağı ve ileri doğru hareket ederken intraartiküler disk eklem yüzeyleri eklem kapsülü gibi faktöreler harekete kılavuzluk ederler. Mandibula pereotereüzeife ve lateral hareketler yaparken eden temasta bulanan dişlerde anterior kılavuzu meydana getirir.

İdeal oklüzyon, oklüzyonun sentirik ilişki ile birlikte olması durumudur. Alt çene ve üs çene dişler en yüksek interküspidasyon durumunda iken alt çene eklem başları eklem çukurunda ideal konumlarında ise ideal oklüzyon bulunuyor demektir.

İdeal bir oklüzyon durumunda çiğneme sistemini oluşturan bütün bileşenle mevcuttur. Dişler bazal kemik kaide ve diğer kıraniofasyal yapılar ile uyumludur. Tüm çiğneme, yutkunma, konuşma, estetik ve solunum fonkisyonlarının düzgün olması için gerekli şartlar mevcuttur.

Kasların yardımı ile kapanış şekli ile interkuspal konum aynıdır. Başka bir anlamda başı dik durumdayken kişi rahatlıkla ve düzgün bir şekilde çenesini hareket ettirebilir.